Type of Admission / प्रवेश प्रकार

This online admission process is for academic year 2024-25 for both new admission and regular / confirm admission. For enquiries, call on 8888811306

हा अर्ज शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी, सर्व नवीन व जुन्या विद्यार्थ्यांसाठी भरणे आवश्यक आहे.

अर्ज भरण्यात अडचण आल्यास मदतीसाठी ८८८८८११३०६ ह्या नंबर वर फोन करा.

New Admission / नवीन प्रवेश

Regular/Confirm Admission / नियमित / प्रवेश निश्चित करा

Menu